Castellano |
UMEAK + 3 URTE
Haur txikiei, umeei, gazteei, helduei, gurasoei, zein aiton-amonei zuzendutako espazioak dira tailerrak. Pertsona guztiak ongi etorriak dira tailerretara. Pertsona zaintzeko pentsatutako tailerrak dira eta tailerrak pertsona bakoitzaren erritmoa zaintzen du.

Kasu batzuetan taldeak hetereogeneoak dira, adinak ez du inporta. Eta beste batzuetan aldiz, adin ezberdintasuna asko zainduko da; tailer bakoitzaren helburuen araberakoa. Tailer bakoitzak beraz, formatu ezberdin bat dauka eta hasi baino arinago detailatua izango duzue.


Ekintzen zerrenda
29/06/2020-tik 14/08/2020-ra Mara-Mara UDA Campamentos Kamps Mara-Mara UDA Campamentos Kamps
Mara-Maran, espazio lasai bat sortu nahi dugu, gure seme-alabek euren oporrez disfrutatzeko. Zaintze espazio bat, beharrak entzunda ume bakoitzaren erritmoa errespetatzen dena.

Ordutegi zabala nahi eskero: 8:30-15:30 Galdetu tarifak.

Horario: 9:00-15:00

140,00 €
12/11/2019-tik 12/11/2019-ra Psikomotrizitate hezkuntza 4-5 urtePsikomotrizitate hezkuntza 4-5 urte
¿Qué entendemos por maduración psicológica? El proceso que va de la acción, el juego y el movimiento a la generación de pensamiento, es decir el proceso por el que el niño accede al mundo simbólico y desarrolla sus representaciones mentales conscientes e inconscientes a partir de sus acciones, sus sensaciones y sus emociones.
Los niños reales son niños que saltan, corren, ríen, gritan, lloran, y todo ello tiene un sentido cuyas claves nos proporciona la teoría que, basada en la comprensión psicodinámica de la actividad infantil, nos permite comprender el sentido profundo de todo ello y en consecuencia nos abre un campo de intervención ajustada para que el niño transforme sus impulsos, los canalice, los exprese, incluso los represente en imágenes y creaciones propias.

Para todo ello la Practica Psicomotriz se basa en una pedagogía de espacios y tiempos que permite al niño realizar el proceso que va del “placer de jugar y de moverse al placer de pensar” en un marco concreto que es la Sala de psicomotricidad, un espacio rico, variado y lleno de color, en el que la presencia de un adulto atento que acoge y contiene las producciones de los niños y las niñas, sus dificultades, sus miedos, sus descubrimientos, sus deseos, su placer y sus emociones, acompaña de manera activa y empática su proceso de maduración.

Por todo ello podemos decir que la Práctica Psicomotriz favorece el desarrollo armónico de la persona porque es un medio privilegiado para estimular los procesos de crecimiento y de desarrollo de la propia identidad a partir de aquello que es más genuino en la infancia que es el juego espontáneo.


Astearteak psikora!
Hilabeteko kuota.
Horario: 18:15

65,00 €
05/11/2019-tik 05/11/2019-ra Psikomotrizitatea hezkuntza 6-8 urtePsikomotrizitatea hezkuntza 6-8 urte
Zertan datza heltze psikologikoa? Ekintza, jolas eta mugimendutik pentsamenduaren sorrerara doan prozesua da, hots, umea mundu sinbolikora iristeko prozesua. Umeak bere irudikapen mental kontziente eta inkontzienteak garatzen ditu bere ekintza, sentsazio eta emozioen bitartez.

Egiazko umeak saltoka, korrika, barrezka, oihuka eta negarka dabiltzan umeak dira. Horrek gakoak ematen dizkigu haurren ekintzek y todo ello tiene un sentido cuyas claves nos proporciona la teoría que, basada en la comprensión psicodinámica de la actividad infantil, nos permite comprender el sentido profundo de todo ello y en consecuencia nos abre un campo de intervención ajustada para que el niño transforme sus impulsos, los canalice, los exprese, incluso los represente en imágenes y creaciones propias.

Horretarako, Psikomotrizitate Praktika espazio eta denboren pedagogian oinarritzen d. Umeak “jolasteko eta mugitzeko plazerretik pentsatzeko plazerrera” doan prozesua garatu dezake psikomotrizitate gelan. Gela hori aberatsa, anitza eta kolorez beterikoa da, eta heldu batek adi jasotzen eta eusten ditu umeek ekoizten dutena: euren zailtasunak, beldurrak, aurkikuntzak, desioak, plazerra eta emozioak. Era aktibo eta enpatikoan laguntzen du helduak umearen heltze prozesua.

Horregatik guztiagatik esan dezakegu Psikomotrizitate Praktikak pertsonen garapen harmonikoa laguntzen duela, joko espontaneotik norberaren identitatearen hazkuntza eta garapen prozesuak estimulatzeko baliabide pribilegiatua baita.

¡Asteartetan psikora!
Talde txikia
Hilabeteko kuota

Horario: 17:00

65,00 €
08/11/2019-tik 08/11/2019-ra Txiki-ZirkuaTxiki-Zirkua
Zirkun Zirkok proposatutako
aktibitate gehienak jolasaren
bitartez landuko ditugu.

BEROKETA, FLEXIBILITATEA ETA ERLAJAZIOA:
Tailer hauen hasiera gorputz beroketa gidatu
baten bitartez egingo dugu, haurrak psikologikoki
zein sikoki geroago burutuko dituzten
aktibitateetarako prestatuta egon ahal izateko. Eta
klasearen amaiera, luzapen ariketak zein erlajazio
ariketekin emango dugu.

MALABAREAK:
Tailerraren atal honetan malabare objetu
desberdinak erabiliz
(pilotak,mazak,aroak,kariokak,plater
txinatarrak,diaboloak...) malabareen oinarrizko
teknika irakatsiko zaie. Eta horrez gain, “passing”
teknikaren oinarria, malabareak taldeka egin ahal
izateko.

AKROBAZIAK:
Atal honetan akrobaziaren mundura
gerturatuko zaituztegu: txiribuelta aurrera,
txiribuelta atzera, “rueda lateral”, “vertical”,
“vertical- voltereta”.

AKROPORTEAK FAMILIAN
“Acroporte” eta piramide irudi desberdinak
egiten ikasiko dituzue

OREKA:
Tailerraren saio honetan oreka landuko dugu,
zirko oreka elementu desberdinak erabiliz:
pedaloak, “rulo”, monoziklo, mini-txirringa, hankapaluak...

AIRE AKROBAZIAK:
Atal honetan zirko aire aparatu desberdinak
probatuko dituzte: trapezioa, telak... (estruktura
autonomoa daukagu honetarako)

GLOBOFLEXIA:
Pusikak erabiliz irudi politak egiten ikasiko
ditugu:txakurrak, loreak,ezpatak, txoriak...

Talde txikiak. 4 urte baino gorakoak

Ostiraletan zirkura!!
Horario: 17:00

50,00 €