Pedagogia Activa
Ostiralak erreflexiboak: Mara-Marako mintegiak
Pedagogia Aktiboko mintegiak. Apirilan hasten gara Alvaro Beñaranekin, Maiatzan Miren Alaña Eta ekainan Jon Aranagaz.

Los viernes para reflexionar: Los seminarios de Mara-Mara
Seminarios de Pedagogia Activa.
Comenzamos en abril con Alvaro Beñaran, continuamos en mayo con Miren Alaña de Hazi y en junio con Jon Arana de Kiribil Psicomotricidad

Info: admin@mara-mara.com / 656 77 17 64
Formulario para dar el nombre:
https://goo.gl/forms/dZzfOpJp4mteWQVu2

Listado de Cursos